Administrare şi Leasing de Personal


HILL International Romania oferă, încă de la înfiinţarea sa în 1992, servicii şi consultanţă specializată atât pentru angajarea şi administrarea cheltuielilor cu personalul cât şi servicii de leasing de personal. Prin serviciile noastre vă asigurăm conformitatea cu cerinţele legislaţiei muncii şi fiscale din România şi confidenţialitatea deplină a tuturor datelor, preluând în acelaşi timp următoarele activităţi:

> pregătirea documentaţiei pentru angajare

> administrarea de personal şi calculul de salarii, taxe, etc.

> întocmirea şi înregistrarea declaraţiilor şi rapoartelor conform legislaţiei române în vigoare

> furnizarea de informaţii actualizate privind beneficiile oferite angajaţilor

Folosind serviciile noastre de administrare şi leasing de personal, veţi reduce timpul şi costurile pe care le puteţi aloca astfel activităţilor principale, veţi soluţiona problemele legate de numărul de angajaţi necesari pentru activităţile planificate şi veţi beneficia de asemenea de cunoştinţele solide pe care le avem referitor la piaţa muncii din România.


Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi!