Assessment Center

Programul de tip Assessment Centre este cea mai eficientă metodă de evaluare dezvoltată până în prezent, atât pentru evaluarea performanţelor individuale, cât şi a celor de grup, în cadrul proceselor de selecţie sau dezvoltare a personalului.

Utilizarea acestui tip de evaluare vine în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră atunci când deciziile pe care trebuie să le luaţi sunt legate de:
> Evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor individuale
> Evaluarea nivelului de dezvoltare a performanţelor echipei
> Selecţia de personal
> Identificarea nevoilor de training

Programele de Assessment Centre dezvoltate de HILL Romania se bazează pe cadrul conceptual creat de departamentul de Cercetare & Dezvoltare de la Viena şi sunt special concepute pentru a evalua profilul competenţelor individuale sau de grup.

În acest sens, experienţa valoroasă în evaluarea indicilor comportamentali şi în stabilirea corespondenţei acestora cu profilul ideal vine în întâmpinarea dificultăţii deciziilor ce trebuie luate în cadrul proceselor de selecţie sau dezvoltare a performanţelor individuale sau ale echipei. Metodele alese şi adaptate specificului fiecărui proiect în parte permit:

>evaluarea corespondenţei între profilul individual şi profilul competenţelor ideale
> identificarea nivelului de dezvoltare a fiecărei competenţe.


În funcţie de obiectivele stabilite, programul cuprinde sarcini individuale sau/şi de grup (e.g.: interviu, analiza computerizată a competenţelor, studii de caz, jocuri de rol, simulări etc.) în prezenţa evaluatorilor special pregătiţi pentru acest tip de abordare.

Obiectivul major al programului de Assessment Centre îl reprezintă evaluarea nivelului performanţei individuale, precum şi a resurselor potenţiale ce pot fi ulterior dezvoltate.

Metodologia noastră este construită pentru evaluarea competenţelor individuale sau de grup prin observarea şi evaluarea răspunsurilor comportamentale cuatificabile considerate reprezentative pentru nivelul de dezvoltare a unei competenţe.

În concordanţă cu profilul competenţelor agreat cu reprezentanţii Clientului, rezultatul evaluării este exprimat sub forma rapoartelor detaliate cu privire la compatibilitatea cu profilul cerut, însoţite de reprezentări grafice, tabele şi diagrame care permit comparaţiile între candidaţii evaluaţi.


Pentru mai multe informaţii vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi!