Coaching


HILL derulează programe de coaching individual prin prisma abordării umaniste, privind relaţia dintre coach şi persoană drept o relaţie de facilitare în dezvoltarea competenţelor personale şi gestionarea performanţei profesionale, bazându-se pe o relaţie contractuală în care ambii membri ai relaţiei se implică responsabil.

Luând în considerare specificul învăţării şi dezvoltării adulte, procesul are la bază evaluarea acţiunilor individuale în situaţii relevante pentru obiectivele procesului, feedback obiectiv din partea consultantului, stimularea găsirii de noi abordări şi comportamente, precum şi evaluarea periodică a rezultatelor. Astfel, procesul de coaching îşi propune:

> dezvoltarea abilităţilor de management al echipei

> dezvoltarea abilităţilor de planificare şi organizare

> adaptarea intr-un context nou (profesional, social, cultural)

> rezolvarea eficientă a conflictelor


Procesul de coaching este bazat pe:

> Viziunea umanistă asupra dezvoltării potenţialului individual

> Stabilirea unei relaţii de facilitare între coach şi persoană

> Învăţarea experienţială şi feedback-ul obiectiv în paradigma „learning by doing”


Pentru a beneficia de oferta noastră de servicii personalizate nu ezitaţi să ne contactaţi!