Interviul


Ca metodă de evaluare, INTERVIUL este conceput astfel încât să genereze informaţii corecte şi obiective, cuantificabile şi comparabile, prin stabilirea unei relaţii de încredere şi respect reciproc.

Metodologia utilizată de HILL International, atât în procesele de selecţie a candidaţilor, cât şi în procesele de evaluare, include Interviul focalizat pe Competenţe, precum şi Interviul focalizat pe analiza Comportamentului.

Acesta este adaptat obiectivelor fiecărui proiect în parte, asigurând o procedură structurată ce permite compararea persoanelor intervievate după criterii şi indicatori de reacţie comuni, încercând să limiteze interferenţa factorilor subiectivi.

Tehnicile de Interviu propuse prin programele dezvoltate de HILL International se adresează diferitelor nevoi de business şi pot fi veni în sprijinul dumneavoastră pentru:

> Selecţia candidaţilor
> Interviul de evaluare anuală a angajaţilor
> Identificarea nevoilor de training
> Evaluarea competenţelor şi a nivelului performanţei individuale

Pentru a beneficia de oferta noastră de servicii personalizate nu ezitaţi să ne contactaţi!