Termeni şi condiţii

I. Dreptul de copyright pentru toate informaţiile existente pe acest site sunt deţinute de HILL International Human Resources Consulting Romania SRL sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea în scris a HILL International Human Resources Consulting Romania SRL.
Copyright HILL International Romania 2010. Toate drepturile sunt rezervate. 

Este strict interzis să folosiţi sau să contactaţi acest site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conţinutului sau a securitaţii acestuia sau pentru a discredita sau hărtui HILL International Human Resources Consulting Romania SRL sau partenerii săi. 

II. Confidenţialitate
HILL International Human Resources Consulting Romania SRL se angajează să nu dezvăluie nici o informaţie cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site. 
HILL International Human Resources Consulting Romania SRL nu va transmite nici unui tert datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul www.hill.ro sau transmise de dumneavoastră pe adresele noastre de e-mail, în calitate de potenţiali candidaţi sau angajatori, cu excepţia cazurilor în care legea o prevede sau în cazul în care avem acordul dumneavoastră în prealabil. Datele dumneavoastră, în calitate de potenţiali candidaţi, pot fi transferate catre potenţiali angajatori din statele membre U.E., numai cu acordul dumneavoastră prealabil, în funcţie de proiectele de selecţie şi plasare de forţă de muncă pe care le derulăm.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, HILL International Human Resources Consulting Romania SRL işi asuma obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele dumneavoastră personale. Scopul colectării datelor este: selecţia şi plasarea de forţă de muncă. 

III. Modificări ale politicii de confidenţialitate. 
Modificări ale prezentei politici de confidenţialitate pot aparea pe parcurs şi vor fi publicate în aceasta pagină. 

IV. Informaţii pentru utilizatori Ca utilizatori sunteţi răspunzători de păstrarea confidenţialitaţii asupra informaţiilor pe care le puneţi la dispoziţie prin înregistrarea pe site-ul www.hill.ro, precum şi asupra parolei dumneavoastră de acces. HILL International Human Resources Consulting Romania SRL nu raspunde pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de catre dumneavoastră. 

De asemenea, în cazul în care HILL International Human Resources Consulting Romania SRL consideră de cuviinţă, vă poate bloca parola de acces, poate şterge anumite informaţii sau poate întrerupe furnizarea anumitor servicii oricand doreşte şi fără a da socoteală, cu sau fără o notificare prealabilă. 

Ca utilizator aveţi urmatoarele responsabilităţi: 
 

> să furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră, asa cum este cerut de formularul de înregistrare; 
> să menţineţi şi înnoiţi, atunci când situaţia cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete. 
 

Daca veţi furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, HILL International Human Resources Consulting Romania SRL are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul dumneavoastră şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului www.hill.ro.

Vă asumaţi obligativitatea de a nu face urmatoarele lucruri: 
 

> să publicaţi materiale care conţin viruşi sau alte programe cu intenţia de a distruge orice sistem sau informaţie; 
> să publicaţi material cu drept de autor, daca nu sunteţi autorul sau daca nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv; 
> să publicaţi materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică;
> să publicaţi o imagine sau o afirmaţie care contravine legilor în vigoare.
 

În caz de nerespectare a acestor condiţii, www.hill.ro se disociază de autorul acestora, va sterge informaţiile respective şi poate acţiona pe cale legală. 
În momentul în care vă înregistraţi pe site, vi se vor cere informaţii incluzand o adresă de e-mail validă. Pe langă termenii şi condiţiile care sunt reglementate în politica site-ului, dumneavoastră întelegeţi şi acceptaţi faptul că HILL International Human Resources Consulting Romania SRL poate culege şi păstra date despre persoanele care vizitează/se înregistrează pe acest site, acestea fiind necesare pentru proiectele de selecţie şi plasare de forţă de muncă pe care le derulăm. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Aveţi dreptul de a ne cere să stergem informaţiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: office@hill.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

În conformitate cu Legea 677/2001, HILL International Human Resource Consulting Romania SRL sunt operatori înregistraţi la A.N.S.P.D.C.P. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, având urmatoarele numere de înregistrare: 5098 şi, respectiv, 5099. 
Pentru cunoaşterea drepturilor în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, puteţi consulta Legea nr. 677 din 2001 sau http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame.

V."Termeni & Condiţii" consituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră şi HILL International Human Resources Consulting Romania SRL în privinţa utilizării site-ului www.hill.ro. HILL International Human Resources Consulting Romania SRL îşi rezervă dreptul de a revizui şi aduce la zi acest site în orice moment, fără o anunţare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Daca aveţi întrebări cu privire la informaţiile cuprinse în aceasta pagină vă rugăm să ne scrieţi la office@hill.ro

Vă mulţumim.
HILL International Romania

HILL Romania
HILL Romania

Strada Tudor Ştefan, nr. 34
Sector 1, Bucureşti

 

+40 21 230 78 96

office@hill.ro