VIZIUNEA & MISIUNEAOthmar Hill founder HILL International
“Oamenii sunt preocuparea mea de zi cu zi, angajaţii mei sunt cea mai valoroasă resursă.”
Dr. Othmar Hill, Fondator & Preşedinte al HILL Internaţional

Aceasta este exact ceea ce HILL reprezintă; HILL Internaţional - compania şi Dr. Othmar Hill - ca persoană.

Noi creăm oportunităti, conducând oamenii în etape noi de dezvoltare, ajutându-i să depăsească barierele profesionale şi fiindu-le alături în implinirea personală.

Filosofia: In special în perioadele de discontinuitate, de schimbări radicale ale valorilor şi de restructurare a pieţei muncii, aşa cum se întâmpla in zilele noastre, creşte valoarea resurselor umane ca factor de optimizare si creştere a companiei. Abordarea HILL este fondată pe psihologia umanistă şi are la bază rezultatele cercetărilor aplicate în domeniul psihologiei economice şi în special in mediul dinamic actual.

Viziune: Ca partener în toate aspectele resurselor umane, suntem convinşi că prin contribuţia noastră la conştientizarea şi dezvoltarea valorilor individuale va avea de câştigat fiecare persoană şi fiecare organizaţie.

Misiune: Noi susţinem organizaţiile şi oamenii în realizarea şi dezvoltarea potenţialului lor, în promovarea valorilor reale şi durabile. Noi ne implicăm folosind metode obiective şi evidenţiem potenţialul individual cu toată diversitatea sa valorică.

Valori: HILL promovează cooperarea, managementul umanist şi aprecierea pentru fiecare – clienţi, candidaţi, parteneri de afaceri.

Othmar Hill, founder HILL International

“În afaceri, componenta pragmatica este dominantă. Competenţele manageriale, satisfacţia angajaţilor şi alţi factori din categoria “soft” au fost consideraţi factori secundari pentru mulţi ani. Afirmaţii de genul “În compania noastră angajatul ca şi persoană ocupă o poziţie centrală” sunt deseori uitate si înlocuite cu „motiv pentru care angajatul devine o piedică pentru angajator”. În urmă cu 35 de ani am declarat că misiunea mea este de a modifica această atitudine ce se regăseşte în mentalitatea multor lideri şi manageri!” Dr. Othmar HILL